Research Assistant -- (This job is no longer available)

Research Assistant (MRG Group)

El Grup de Recerca “Multisensory Research Group” (MRG) del Centre de Cognició i Cervell de la Universitat Pompeu Fabra requereix cobrir una plaça per assistent de recerca a temps parcial.

Descripció: Desenvolupar tasques de suport a la recerca sobre la comprensió de les bases neuronals i cognitives dels processos de percepció, atenció i memoria humans. Algunes de les tasques concretes seran: recollida de dades electroencefalogràfiques (EEG), processament de senyals EEG, manteniment i actualització de la base de dades dels estudis realitzats i col·laboració en l’anàlisi dels resultats obtinguts dels diferents estudis.

Requisits:

 • Coneixements bàsics de programació (p.e., Matlab; Python; C++).

 • Coneixements d’anglès.

 • Organització, responsabilitat i pulcritud.

Es valorarà:

 • Estudiants de la UPF d’últims cursos de llicenciatura/grau o bé estudiants de Màster (Escola Superior Politècnica, Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida...).

 • Coneixements de processament de senyals.

 • Backgroung i interès en neurociència

Condicions:

 • Dedicació: 25 hores/setmana.

 • Horari: a convenir.

 • Contracte de 6 mesos (renovable).

 • Remuneració: 1.000 euros bruts al mes.

 • Incorporació: a partir de setembre/octubre (segons data de resolució definitiva del projecte)

Procés de selecció:

Les persones interessades hauran de fer arribar una breu carta de presentació i el seu CV a la següent adreça de correu electrònic: , tot indicant la referència “Contracte de col·laboració 2016_Exp”.

Desprès de revisar els CVs, en una segona fase, alguns dels candidats seran contactats per tal de realitzar entrevistes personals.

Per a més informació contacteu amb Manuela Ruzzoli ] i/o consulteu la web del nostre grup de recerca (http://www.mrg.upf.edu) o la del laboratori (http://lnucc.upf.edu/).